Zorgvuldige werkvoorbereiding

Het werken voor een zorginstelling gebeurt nooit op vast recept, de hieronder beschreven werkvoorbereiding dient dan ook om een indruk te geven van de maatregelen die Schilderwerken Lenferink treft om tot een prettige manier van communiceren te komen en de overlast gedurende de onderhoudsperiode tot het absolute minimum te beperken.

Onmiddellijk nadat een opdracht aan Lenferink is toegekend, wordt een projectleider aangewezen. De projectleider behoudt het overzicht over de uit te voeren werkzaamheden en blijft bereikbaar voor vragen van de opdrachtgever, bijvoorbeeld over de planning. Hiernaast werkt Lenferink met een voorman, die tijdens de werkzaamheden als aanspreekpunt voor alle betrokkenen dient. Indien een werknemer van de zorginstelling een vraag heeft over wat er op dat moment gaande is, zorgt de voorman voor opheldering. De projectleider en de voorman staan in constant overleg met elkaar, zodat adequaat op bijzondere situaties gereageerd kan worden.

Voordat de werkzaamheden van start kunnen gaan, is het noodzakelijk dat de patiënten, cliënten en werknemers van de zorginstelling goed geïnformeerd zijn, en dat geldt evenzeer voor de werknemers van Lenferink. Een checklist geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer vangen de werkzaamheden aan; tot wanneer wordt gewerkt?
  • Wie is het aanspreekpunt binnen de organisatie?
  • Welke gedragsregels gelden op de locaties waar gewerkt wordt?
  • Welke bijzonderheden over cliënten en locaties moeten bekend zijn?
  • Op welke tijden kan gewerkt worden?
  • Op welke plaats wordt het gereedschap opgeborgen?
  • Wanneer vinden tussentijdse evaluaties plaats, wat is de exacte opleverdatum?

Zodra de antwoorden bekend zijn, staat niets Lenferink nog in de weg om de opdracht te volbrengen, uiteraard volgens het motto ‘afspraak is afspraak’.