Zo gaan we aan het werk!

Het beste onderhoud is kwalitatief goed uitgevoerd, binnen de plannen en het budget en met voldoende communicatielijnen tussen opdrachtgever, uitvoerenden en betrokkenen. Bij Lenferink hebben wij daar een stappenplan voor ontwikkeld.

Stap 1:

In de voorbereidende fase wordt een projectleider binnen Lenferink aangesteld. Hij gaat het geheel coördineren Dat begint met het invoeren van de projectgegevens in ons systeem, zodat wij vanaf begin tot eind goede controle hebben over het project.

Stap 2:

Voorafgaand aan het project is er een start-werkoverleg tussen uw opzichter en onze project-coördinator en voorman. Alles wordt doorgesproken en eventuele onduidelijkheden worden opgehelderd. Als alle aandachtspunten zijn doorgenomen, kan het project starten. De voorman, die altijd op het werk aanwezig is, is naast eerste aanspreekpunt voor bewoners en opzichters, ook de bewaker van het project. Voortgang, planning en eventuele aanpassingen, lopende de werkzaamheden, gaan altijd via hem.

Stap 3:

Nu is het de hoogste tijd de bewoners te informeren. Met een bewonersbrief wordt iedereen geïnformeerd. Over de uitvoerende werkzaamheden, wanneer hun huis aan de beurt is en wat er aan voorbereiding van de bewoner wordt gevraagd. Voor vragen kan men altijd bij de voorman van Lenferink terecht, zijn contactgegevens staan in de brief.

Stap 4:

Gedurende de werkzaamheden is er regulier overleg. Uw opzichter en onze projectleider en voorman bespreken de planning, de kwaliteit, bijzonderheden en eventuele wensen of klachten. Door deze korte lijnen kan snel op deze zaken worden ingespeeld. Maar ook als alles is afgerond blijven we aanspreekbaar. Problemen lossen we op, tijdens het werk en anders daarna.