Heldere communicatie vormt altijd de basis

Wat Schilderwerken Lenferink tot een specialist in het onderhouden van gezamenlijk bezit maakt, is de totaalaanpak: Lenferink informeert, regelt en regisseert, verzorgt de planning en voert uit. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de projectleider en de voorman ter plaatse.

De projectleider en de voorman ter plaatse werken nauw met elkaar samen. De projectleider coördineert het geheel, terwijl de voorman verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Samen zorgen ze ervoor dat alles naar wens verloopt, anticiperen waar dat nodig is en zijn ze altijd bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen.

Lenferink zorgt vanzelfsprekend voor een duidelijke informatiestroom naar alle betrokkenen, bijvoorbeeld middels bewonersbrieven, zodat iedereen tijdig weet wat er precies te gebeuren staat.

Strakke planning

Een belangrijk onderdeel van de communicatie is het plannen van de werkzaamheden. Een duidelijke planning geeft antwoord op veel vragen:

  • Welk onderhoud moet nu en wat kan nog even wachten?
  • Wie doet wat en wanneer?
  • Hoe worden de bewoners geïnformeerd?
  • Hoe kunnen we de overlast voor de eigenaren tot een minimum beperken?

Duurzaam contact

Het werk van Lenferink is pas volbracht wanneer de voorman samen met de bewoners heeft gecontroleerd of het resultaat naar wens is. Ook daarna, in jaren waarin geen daadwerkelijk onderhoud verricht hoeft te worden, blijft Lenferink bereikbaar voor de VvE: de projectleider komt graag de stand van het onderhoud toelichten tijdens een bestuurs- of ledenvergadering. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte en worden onaangename verrassingen voorkomen.

Dit is de werkwijze die wij hanteren bij het verrichten van onderhoud voor een VvE, maar dat neemt geenszins weg dat we rekening houden met uw bijzondere wensen en verzoeken.

Is uw VvE aan een goed gesprek over onderhoud toe?

Vraag dan vrijblijvend Bert Lenferink voor een inventarisatie van de werkzaamheden en een meerjaren begroting. Neem contact op.