Gert Kampherbeek start bij Lenferink

Het team van Schilderwerken Lenferink is vanaf 1 juni verder versterkt met de komst van Gert Kampherbeek. Gert gaat de rol van operationeel manager invullen, dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor alle projecten gedurende de werkvoorbereiding en uitvoeringsfase.

“Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging,” geeft Gert Kampherbeek aan. “Lenferink is een betrouwbaar familiebedrijf, en tegelijkertijd een ambitieus onderhoudsbedrijf dat stevig groeit. Ik denk dat ik met mijn achtergrond en ervaring het bedrijf goed kan helpen de volgende stap te zetten.”

“Ons bedrijf zit midden in de transitie van een traditioneel schildersbedrijf naar een Totaal Onderhoudsbedrijf,” vult Bob Lenferink aan. “Wij hebben de ambitieuze doelstelling gesteld om over 5 jaar alleen nog maar te werken voor klanten die ons als hun vaste onderhoudspartner zien. Bij particulieren en VvE’s werken wij nu al vrijwel uitsluitend met meerjaren onderhoudsplannen. Doelstelling is om ook bij onze grotere zakelijke opdrachtgevers als corporaties langjarige samenwerkingen in te richten. Wij denken dat Gert Kampherbeek de uitgelezen persoon is om samen met ons deze volgende stap te realiseren”

De komende periode zal Gert eerst kennis gaan maken met onze organisatie en opdrachtgevers. Jullie komen hem dus vanzelf tegen!

ONDERPAND werkt aan duurzame tevredenheid onder corporaties en bewoners

ONDERPAND werkt aan duurzame tevredenheid onder corporaties en bewoners

Schilderwerken Lenferink, PHB Deventer en Willemsen Installatie zetten hun al jaren succesvolleONDERPAND werkt aan duurzame tevredenheid onder corporaties en bewoners